長相思-柳

柳枝青,
柳葉輕,
堤上垂簾變鳥聲,
那知遠客情。

酒杯傾,
別恨盈,
飛絮癲狂舞不停,
重逢夢未成。

 

Trường tương tư - Liễu

Liễu chi thanh,
Liễu diệp khinh,
Đê thượng thuỳ liêm biến điểu thanh,
Na tri viễn khách tình.

Tửu bôi khuynh,
Biệt hận doanh,
Phi nhứ điên cuồng vũ bất đình,
Trùng phùng mộng vị thành.

 

Dịch nghĩa

Cành liễu xanh,
Lá liễu nhẹ,
Buông rèm trên đê với tiếng chim ẩn hiện
Nào có biết tâm tình người viễn khách.

Chén rượu nghiêng,
Hận biệt ly vẫn đầy,
Bông liễu bay như múa điên cuồng không ngớt
Giấc mộng trùng phùng còn chưa thành.