Châu Hải Đường thúc thúc ơi, thúc giỏi tiếng Trung thật đấy. Con định dịch bài của thúc mà lại sợ không hết ý của thúc được, lỡ thúc vào đọc thúc mắng cho. Dịch bài của mấy ông Tầu dễ ẹc, chém bừa các ông ầy có biết đâu, hi hi

Con thấy hay hay tập toẹ làm bài về rượu, thúc dịch ra tiếng Trung giúp con với, tks thúc nhiều

Trường tuơng tư - Diệu

Trong mắt Nai
Độ bốn muơi
Lá chuối xanh xanh nút nắp chai
Liếc qua đã thèm rồi

Nhấp cay cay
Hận chậm tay
Chén anh Chén chú cứ vơi đầy
Không về nếu không say

P/s: đây là điệu gì thúc nhỉ?