Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
42 bài thơ
Tạo ngày 15/10/2010 17:17 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 15/10/2010 17:19 bởi hongha83
Ngô Nhân Tĩnh 吳仁靜 (1761-1813) tự Nhữ Sơn 汝山, hiệu Thập Anh 拾英, là quan nhà Nguyễn và là nhà thơ có tiếng trong nhóm Bình Dương thi xã 平陽詩社. Ông là người Minh Hương, quê gốc ở Quảng Đông (Trung Quốc), khi nhà Thanh vào Trung Quốc thì tiên tổ ông sang Gia Định lập nghiệp.

Ông sinh tại Gia Định, nổi tiếng thông minh và là học trò giỏi của Võ Trường Toản (?-1792). Ông là đồng môn với Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức, Ngô Tùng Châu và Thiền sư Viên Quang (sư tổ chùa Giác Lâm). Trong khoảng những năm đầu dựng nghiệp dưới thời chúa Nguyễn Phúc Ánh, ông được lãnh chức Thị độc viện Hàn Lâm. Năm Kỷ Sửu 1789, ông làm Hữu tham tri bộ Binh, được cử đi sứ sang nhà Thanh với nhiều mục đích, trong đó có việc dò xét tình thế và truy tìm tin tức của vua Lê Chiêu Thống. Năm Canh Thân 1800, ông theo hộ giá Nguyễn…

 

Thập Anh đường thi tập - 拾英堂詩集

 1. Đối kỳ
  2
 2. Tiên thành lữ khứ kỳ 1
  4
 3. Tiên thành lữ khứ kỳ 2
  3
 4. Du Hải Chàng tự
  3
 5. Đồng Trần Tuấn, Hà Bính Xích Hạ chu trung tạp vịnh
  2
 6. Chí Thuỷ Biện thôn
  2
 7. Lữ ngụ Long Sơn Hoàng thị Từ đường
  2
 8. Đáo Áo Môn thiên Trần Duệ Viễn đạt dư lai ý dữ Lưu Chiếu, Trương Nẫm Khê tri chi
  2
 9. Áo Môn lữ ngụ Xuân Hoà Đường thư hoài
  2
 10. Thi
  1
 11. Hoạ
  2
 12. Đồng Hà Bình đề hoài Trình Khắc Gia khách Triều Dương
  2
 13. Lưu biệt Tiên thành chư hữu
  2
 14. Hoạ Trương Nẫm Khê lưu biệt nguyên vận
  2
 15. Thuyết tình ái kỳ 1
  2
 16. Thuyết tình ái kỳ 2
  2
 17. Thuyết tình ái kỳ 3
  2
 18. Thuyết tình ái kỳ 4
  2
 19. Thuyết tình ái kỳ 5
  2
 20. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 2
  2
 21. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 3
  2
 22. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 4
  2
 23. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 5
  2
 24. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 7
  2
 25. Mãi thạch nghiễn
  3
 26. Khách trung tạp cảm kỳ 01
  2
 27. Khách trung tạp cảm kỳ 02
  2
 28. Khách trung tạp cảm kỳ 03
  2
 29. Khách trung tạp cảm kỳ 04
  2
 30. Khách trung tạp cảm kỳ 05
  2
 31. Khách trung tạp cảm kỳ 06
  2
 32. Khách trung tạp cảm kỳ 07
  2
 33. Khách trung tạp cảm kỳ 08
  2
 34. Khách trung tạp cảm kỳ 09
  2
 35. Khách trung tạp cảm kỳ 10
  2
 36. Khách trung tạp cảm kỳ 11
  2
 37. Khách trung tạp cảm kỳ 12
  2
 38. Thính vũ
  2
 39. Dạ toạ
  1
 40. Nguyên đán ngẫu thành
  3
 41. Đăng Nhạc Dương lâu vọng Động Đình hồ
  2
 42. Đáp chư hữu tặng biệt nguyên vận
  3

Tuyển tập chung