Khách trung tạp cảm kỳ 10

Sinh bình hà sở lạc,
Ẩm tửu độc Ly Tao.
Sở địa phong ba hiểm,
Vu sơn mộng mị lao.
Vạn lý giang hồ viễn,
Quân thần nhất niệm cao.
Khứ quốc ưu thiên vấn,
Mưu thân quý xuyết tao.

 

Dịch nghĩa

Sinh bình lấy gì làm vui,
Uống rượu đọc Ly Tao.
Đất Sở phong ba nguy hiểm,
Núi Vu mộng mị uổng công.
Ngàn dặm giang hồ xa,
Niềm quân thần vẫn trọng.
Xa nước buồn lo hỏi trời,
Mưu cho thân mình thẹn húp hèm rượu.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Sinh bình vui thú những gì?
Chỉ ham uống rượu đọc Ly Tao mà!
Đất Sở nguy hiểm phong ba,
Non Vu mộng mị rốt là uổng công.
Giang hồ xa thẳm ngàn trùng,
Niềm quân thần giữ trong lòng dám sai.
Xa nước buồn lo hỏi trời,
Mưu cho mình, thẹn nhấp môi bã hèm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sinh bình gì lấy làm vui,
Đọc Ly Tao rượu say vùi uống thôi.
Phong ba đất Sở nguy rồi,
Núi Vu mộng mị uổng đời công ta.
Giang hồ ngàn dặm thẳm xa,
Quân thần vẫn trọng đâu mà dám sai.
Xa quê buồn hỏi trời già,
Thân mình mưu thẹn húp qua rượu hèm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời