Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: tống biệt (259)

Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2010 17:53, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 29/04/2016 21:35

答屠友家贈元韻

滿城春色送征鞍,
半句心頭欲話難。
未信臨民師子產,
敢將市義效馮驩。
江山有意雲襄淨,
天佳無心物自閒。
此去已期梅月會,
休將杯酒唱陽關。

 

Đáp chư hữu tặng biệt nguyên vận

Mãn thành xuân sắc tống chinh an,
Bán cú tâm đầu dục thoại nan.
Vị tín lâm dân sư Tử Sản,
Cảm tương thị nghĩa hiệu Phùng Hoan.
Giang sơn hữu ý vân tương tịnh,
Thiên địa vô tâm vật tự nhàn.
Thử khứ dĩ kỳ mai nguyệt hội,
Hưu tương bôi tửu xướng Dương quan.

 

Dịch nghĩa

Đầy thành xuân sắc tiễn người trên ngựa
Nửa câu tâm tình muốn nói nhưng khó khăn
Chưa tin mình có thể noi gương Tử Sản lo cho dân
Nhưng dám bắt chước Phùng Hoan làm điều nghĩa
Non sông có ý, mây quang sạch
Trời đất vô tâm mà vật tự nhàn
Lần này đi hẹn sẽ trở về vào tháng mai nở
Thôi khỏi phải nâng chén rượu hát khúc Dương quan


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Đầy thành xuân sắc tiễn chinh an
Khó nói tâm tình dạ chứa chan
Chưa giúp được dân như Tử Sản
Dám làm điều nghĩa giống Phùng Hoan
Non sông có ý mây quang sạch
Trời đất vô tâm vật tự nhàn
Hẹn tới ngày về mai nở đẹp
Khỏi cần nâng chén hát Dương quan

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầy thành xuân sắc tiễn chinh an,
Tâm sự vài câu nhưng khó bàn.
Dân nước chưa lo như Tử Sản,
Dám làm điều nghĩa tựa Phùng Hoan.
Non sông có ý mây trong sạch,
Trời đất vô tâm vật tự nhàn.
Hẹn sẽ trở về mai sắp nở,
Không cần nâng chén hát Dương quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầy thành xuân sắc tiễn đưa ai
Khó giãi tâm tư nặng cảm hoài
Tử Sản lo dân lòng những muốn
Phùng Hoan vị nghĩa dám hề sai
Vật nhàn trời đất vô tâm đó
Mây tĩnh non sông hữu ý đây
Hẹn lúc trở về mai nở rộ
Dương Quan nâng chén hát làm chi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời