Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 18/03/2014 10:39 bởi tôn tiền tử
Lý Nghệ 李乂 tự Thượng Chân 尚真, người Phòng Tử, Triệu Châu, sau khi đỗ tiến sĩ làm Vạn Niên uý, rồi Giám sát ngự sử, Trung thư xá nhân, Tu văn quán học sĩ. Đời vua Duệ Tông, ông làm Sử bộ thị lang, Hoàng môn thị lang, Trung Sơn quận công. Năm Khai Nguyên, ông làm Tử Vi thị lang, Hình bộ thị lang. Ông mất ở tuổi 68. Thơ ông nay còn một quyển.