Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Cố Viêm Vũ (10 bài)
- Tống Uyển (4 bài)
- Phương Văn (1 bài)
- Tiền Trừng Chi (12 bài)
- Phùng Ban (1 bài)
Tạo ngày 24/08/2014 22:14 bởi tôn tiền tử
Tào Dung 曹溶 tự Thu nhạc 秋岳, Kiết Cung 洁躬 (có nơi chép 鑑躬), hiệu Quyện Phố 倦圃, Sừ thái ông 鉏菜翁, người Gia Hưng, tiến sĩ năm 1637 niên hiệu Sùng Trinh, phong chức Ngự sử.