Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tiền Trừng Chi (12 bài)
- Cố Viêm Vũ (10 bài)
- Chu Do Kiểm (2 bài)
- Đỗ Tuấn (4 bài)
- Từ Dạ (1 bài)
Tạo ngày 23/08/2014 23:25 bởi tôn tiền tử
Phương Văn 方文 (1612-1669) tự Nhĩ Chỉ 爾止, hiệu Đồ Sơn 嵞山, người Đồng Thành (nay là An Khánh, An Huy), học sinh Quốc Tử Giám thời Minh mạt, đến đời Thanh không thi cử, không làm quan, lấy nghề bói toán, y lý làm kế sinh nhai, sau làm khất sĩ, đi khắp nam bắc. Tác phẩm có "Đồ Sơn tập 嵞山集" và "Đồ Sơn tục tập" 嵞山續集.