對棋

劫持人托亂,
黑白兩分明。
湯舞初殘局,
唐虞再洛枰。
得先惟屈戰,
失勢在專爭。
今古多高著,
何如袖手清。

 

Đối kỳ

Kiếp trì nhân thác loạn,
Hắc bạch lưỡng phân minh.
Thang Vũ sơ tàn cục,
Đường Ngu tái lạc bình.
Đắc tiên duy khuất chiến,
Thất thế tại chuyên tranh.
Kim cổ đa cao trước,
Hà như tụ thủ thanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Dọc ngang quân chạy rối,
Đen trắng sắc chia rành.
Thang Vũ vừa xong cuộc,
Đường Ngu lại sắp binh.
Nước hay là sợ đánh,
Thế yếu bởi ham tranh.
Kim cổ nhiều tay giỏi,
Đâu bằng kẻ đứng nhìn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dọc ngang người chạy rối beng,
Chia rành hai sắc trắng đen rõ ràng.
Thang Vũ cuộc thế vừa tàn,
Đường Ngu lại sắp binh sang đánh rồi.
Nước hay là sợ đánh thôi,
Thế mất là bởi ham thời tranh đua.
Xưa nay nhiều tay giỏi cờ,
Đâu bằng kẻ tay quơ đứng nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời