Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2016 07:57

仙城旅去其二

悲歡離合向誰陳,
落落風塵萬里身。
未卜明年何處住,
飲冰惟對鏡中人。

 

Tiên thành lữ khứ kỳ 2

Bi, hoan, ly, hợp, hướng thuỳ trần?
Lạc lạc phong trần vạn lý thân.
Vị bốc minh niên hà xứ trú?
Ẩm băng duy đối kính trung nhân.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Buồn vui tan hợp ngỏ cùng ai
Gió bụi vùi thân khách lạc loài
Chửa biết sang năm đâu trú ngụ
Uống băng, chỉ bóng với mình thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Buồn vui tan hợp ngỏ ai tường
Muôn dặm dạn dày thân gió sương
Chửa biết sang năm đâu tới nhỉ
Thấu lòng chỉ có khách trong gương


Nguồn: Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buồn vui tan hợp ngỏ ai
Vùi thân gió bụi lạc loài phương xa.
Sang năm chưa biết đâu nhà?
Uống băng, đối kính chỉ là mình thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời