28/11/2021 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiên thành lữ khứ kỳ 2
仙城旅去其二

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2016 07:57

 

Nguyên tác

悲歡離合向誰陳,
落落風塵萬里身。
未卜明年何處住,
飲冰惟對鏡中人。

Phiên âm

Bi, hoan, ly, hợp, hướng thuỳ trần?
Lạc lạc phong trần vạn lý thân.
Vị bốc minh niên hà xứ trú?
Ẩm băng[1] duy đối kính trung nhân.

Bản dịch của Hoài Anh

Buồn vui tan hợp ngỏ cùng ai
Gió bụi vùi thân khách lạc loài
Chửa biết sang năm đâu trú ngụ
Uống băng, chỉ bóng với mình thôi
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006
[1] Uống tuyết. Ý nói cố bình tĩnh để nén sự nôn nóng hay sự căm giận trong người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Tiên thành lữ khứ kỳ 2