Đề Độc Tú tự

Chú bát Bút phong viên luyến tịch
Công thư thạch thất đẩu như bàn
Việt sơn do tại Việt thành tại
Thả bối huân phong ý bách khan

 

Dịch nghĩa

Núi Bút chỉ có tiếng tụng kinh xếp bát, đàn vượn ưa tĩnh mịch
Tập viết trong hang đá nét chữ như thấm lạnh
Núi Việt còn đây thành Việt đó
Ngoảnh lưng về hướng gió nam dựa cây bách mà xem


Núi Độc Tú còn có tên là núi Thảo Bút.

Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Vượn im, núi Bút tiếng kinh chiều
Tập viết trong hang chữ lạnh theo
Núi Việt còn đây thành Việt đó
Hướng Nam gió thổi dạ nao nao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Tụng kinh, xếp bát, vượn im tề
Tập viết trong hang, chữ lạnh ghê
Núi Việt còn đây, thành Việt đó
Hướng Nam, tựa bách, dạ buồn tê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tụng kinh núi Bút vượn không kêu,
Tập viết trong hang thấm lạnh nhiều.
Núi Việt còn đây thành Việt đó,
Hướng Nam dựa bách ngoảnh nhìn theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời