Đăng Nhạc Dương lâu vọng Động Đình hồ

Vạn lý nam lai độc thướng lâu,
Mang mang thiên ngoại Động Đình thu.
Vũ hàn Sở quốc tông thần lệ,
Vân ám Quân sơn đế nữ sầu.
Cô mễ thực dư miên nhạn phố,
Yên ba điếu bãi bạc ngư chu.
Ngũ hồ tri ngã tâm đồng đạm,
Thiết địch vô thanh thuỷ tự lưu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Từ nam tới, bước lên lầu,
Động Đình xa thẳm màu thu tuyệt vời.
Mưa như lệ Khuất Nguyên rơi,
Sầu Đế nữ ám mây trời Quân sơn.
No mồi nhạn ngủ bên cồn,
Cầu xong, khói sóng đậu con thuyền chài.
Ngũ hồ khách liễu ta rồi,
Vô thanh sáo sắt, nước trôi vô tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn dặm Nam qua bước đến lầu,
Động Đình xa thẳm trời thu màu.
Mưa rơi Sở quốc Khuất Nguyên lệ,
Mây ám Quân sơn Đế nữ sầu.
No mồi nhạn ngủ bên cồn phố,
Bến bờ khói sóng đậu thuyền câu.
Ngũ hồ khách hiểu ta rồi đó,
Sáo sắt vô thanh nước chảy mau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời