Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 4

Nhật chí sơ đông dạ niệm trì,
Thiên tương cảnh sắc cánh tương nghi.
Sương ngưng quất diệp châu thiên khoả,
Tuyết điểm mai hoa ngọc nhất chi.
Quế lĩnh lĩnh đầu vân biến thái,
Ba giang giang thượng thuỷ lưu kỳ.
Anh hùng sự nghiệp đồng kim cổ,
Mãn mục sơn hà hữu sở tư.

 

Dịch nghĩa

Ngày tới đầu đông đêm dần chậm,
Cảnh sắc trời thích nghi với người.
Sưng đọng trên lá quất như ngàn hạt châu,
Tuyết điểm hoa mai thành một cành ngọc.
Đầu núi Quế vẻ mây biến đổi,
Trên sông Ba nước chảy ngoặt sang hướng khác.
Sự nghiệp anh hùng dài với xưa nay,
Cảnh non sông trước mắt gợi lên điều suy nghĩ trong lòng.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Tới đầu đông, đêm chậm đi,
Cảnh sắc trời rất thích nghi với người.
Đọng sương lá quất: châu ngời,
Hoa mai tuyết điểm: ngọc phơi một mình.
Vẻ mây núi Quế biến hình,
Sông Ba dòng nước chợt quành hướng đi.
Nghiệp anh hùng trải biến di,
Nhìn non sông, mối nghĩ suy càng nhiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày tới đầu đông đêm chậm dần,
Cảnh trời thích hợp với người dân.
Ngàn châu sương đọng trên cây quất,
Tuyết điểm hoa mai cành ngọc xuân.
Non Quế vẻ đầu mây biến đổi,
Trên sông Ba nước chảy lần quần.
Anh hùng sự nghiệp dài tầm với,
Trước mắt non sông dạ chẳng an.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời