Khách trung tạp cảm kỳ 12

Nam bắc phân phương quốc,
Càn khôn thị nhất gia.
Tống tình xuân yểu điệu,
Khiển hứng nguyệt quang hoa.
Liễu phất hoàng kim diệp,
Tuyết khai bạch ngọc hoa.
Dao khan xuân thảo sắc,
Vô hạn lục thiên nhai.

 

Dịch nghĩa

Nam bắc chia ra từng nước,
Đất trời cũng là một nhà.
Tống tình xuân yểu điệu,
Gợi hứng trăng sáng đẹp.
Liễu phất lá như vàng ròng,
Tuyết nở hoa ngọc trắng.
Xa xăm sắc cỏ xuân,
Biếc vô hạn chân trời.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Bắc nam chia từng nước,
Trời đất một nhà thôi.
Tống tình xuân yểu điệu,
Gợi hứng trăng sáng tươi.
Liễu phất lá vàng diệp,
Tuyết nở hoa ngọc ngời.
Sắc cỏ xuân xa ngắm,
Vô hạn biếc chân trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bắc Nam từng nước chia ra,
Đất Trời cùng chung một nhà mà thôi.
Tống tình yểu điệu xuân tươi,
Gợi mừng trăng sáng đẹp trời đêm xuân.
Lá vàng liễu phất ánh sân,
Tuyết bung hoa ngọc trắng ngần cỏ cây.
Xa xăm sắc cỏ xuân đầy,
Biếc xanh vô hạn đến ngay chân trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời