Đề Tượng Tị sơn

Xuất ky mi ngoại tuyệt tri trần
Thôn vũ hư phong khí tượng thần
Đài ngạch chiếu tinh ban tự hoạ
Thạch nha quá nguyệt bạch như ngân
Chi đồng Thuấn lĩnh tầm tiền ước
Bất tỉ Kê sơn hợp dã quần
Túng cước lăng tằng tu bắc củng
Bản sinh tượng quận luyến nam quân

 

Dịch nghĩa

Thoát khỏi ràng buộc, lánh bụi lầm
Ngọn gió nuốt cả cơn mưa, cảnh tượng rất thuần diệu
Rêu núi soi lên trời cao, lốm đốm như bức hoạ
Trăng lướt qua mỏm đá, toả ánh trắng bạc
Khéo cùng núi Thuấn tìm đến đây theo hẹn trước
Không như núi Chọi Gà chỉ hợp với hạng tầm thường
Phóng chân vọt qua núi non hổ thẹn chầu hướng bắc
Nhưng sinh ra ở Tượng quận nên quyến luyến trời nam


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Thoát vòng luẩn quẩn tránh bùn nhơ
Thần diệu gió về nuốt cả mưa
Lốm đốm bức tranh rêu núi thắm
Lô nhô mỏm đá ánh trăng mờ
Chọi Gà hợp với nơi thường hạng
Núi Thuấn tìm theo chốn hẹn hò
Hướng Bắc phải chầu lòng hổ thẹn
Người Nam quyến luyến đất phương xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Thoát xa ràng buộc, lánh tơ vương
Ngọn gió nuốt mưa, cảnh diệu thường
Rêu núi soi lên, trời tựa gấm
Ánh trăng lướt nhẹ, đá như gương
Khéo cùng núi Thuấn, nơi này đẹp
Chẳng phải Chọi Gà, chốn ấy thường
Thẹn vượt núi non chầu hướng Bắc
Bởi sinh Tượng quận, luyến Nam phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thoát qua ràng buộc tránh sai lầm,
Gió nuốt cả mưa cảnh diệu thuần.
Rêu núi soi trời tranh lốm đốm,
Trăng soi đá ánh đẹp vô ngần.
Chọi Gà núi hợp thanh bần hạng,
Núi Thuấn tìm đây hẹn trước lần.
Hổ thẹn phóng chân chầu hướng bắc,
Người Nam đất Tượng luyến lưu gần,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời