27/02/2021 23:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung tạp cảm kỳ 12

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2018 10:45

 

Phiên âm

Nam bắc phân phương quốc,
Càn khôn thị nhất gia.
Tống tình xuân yểu điệu,
Khiển hứng nguyệt quang hoa.
Liễu phất hoàng kim diệp,
Tuyết khai bạch ngọc hoa.
Dao khan xuân thảo sắc,
Vô hạn lục thiên nhai.

Dịch nghĩa

Nam bắc chia ra từng nước,
Đất trời cũng là một nhà.
Tống tình xuân yểu điệu,
Gợi hứng trăng sáng đẹp.
Liễu phất lá như vàng ròng,
Tuyết nở hoa ngọc trắng.
Xa xăm sắc cỏ xuân,
Biếc vô hạn chân trời.

Bản dịch của Hoài Anh

Bắc nam chia từng nước,
Trời đất một nhà thôi.
Tống tình xuân yểu điệu,
Gợi hứng trăng sáng tươi.
Liễu phất lá vàng diệp,
Tuyết nở hoa ngọc ngời.
Sắc cỏ xuân xa ngắm,
Vô hạn biếc chân trời.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Khách trung tạp cảm kỳ 12