邯鄲懷古

趙國山河草木荒,
鷓鴣啼曉雁鳴霜。
叢臺歷歷惟流水,
甘塚纍纍只夕陽。
古嶺漫傳浮紫氣,
仙蹤虛道覓黃粱。
燈前細說興亡事,
惆悵那堪旅思傷。

 

Hàm Đan hoài cổ

Triệu quốc sơn hà thảo mộc hoang,
Giá cô đề hiểu nhạn minh sương.
Tùng đài lịch lịch duy lưu thuỷ,
Cam Trủng luy luy chỉ tịch dương.
Cổ lĩnh mạn truyền phù tử khí,
Tiên tung hư đạo mịch hoàng lương.
Đăng tiền tế thuyết hưng vong sự,
Trù trướng na kham lữ tứ thương.

 

Dịch nghĩa

Non sông nước Triệu cây cỏ đã mọc hoang
Giá cô gáy sớm nhạn kêu sương
Dãy Tùng đài san sát trơ dòng nước chảy
Bãi Cam Trủng liên miên chỉ bóng chiều tà
Nơi núi cổ đồn nhảm rằng có khí tía bốc lên
Chỗ dấu tiên nói bịa ra câu chuyện kê vàng
Dưới đèn tỉ mỉ kể chuyện hưng vong ngày trước
Dạ khách khôn ngăn nỗi bùi ngùi vấn vương


Hàm Đan là kinh đô của nước Triệu đời xưa, nay là một huyện thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Sông núi Hàm Đan cỏ mọc hoang
Giá cô gào sớm nhạn kêu sương
Lâu đài san sát trơ dòng nước
Phần mộ liên miên dãi bóng dương
Núi cổ nào đâu làn khí tía
Dấu tiên khéo bịa chuyện kê vàng
Trước đèn kể chuyện hưng vong cũ
Dạ khách khôn cầm nỗi vấn vương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nước Triệu non sông cây cỏ hoang
Đa đa gáy sáng nhạn kêu sương
Tùng đài trơ trọi bên dòng nước
Mả chúa chất chồng bóng tịch dương
Núi cổ nhảm truyền lên khí tía
Dấu tiên bịa chuyện “mộng hoàng lương”
Trước đèn kể rõ hưng vong sự
Ngao ngán sao ngăn khách nhớ thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước Triệu non sông cây cỏ hoang,
Đa đa gáy sớm nhạn kêu sương,
Tùng đài san sát trơ dòng nước,
Cam Trủng liên miên bóng tịch dương.
Núi cổ đồn rằng lên khí tía,
Dấu tiên nói bịa mộng hoàng lương.
Dưới đèn kể chuyện hưng vong trước,
Dạ khách khôn ngăn nỗi vấn vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời