水聲

水本無聲卻有聲,
嘈鏗江上為誰鳴。
長流順注原常靜,
斷石橫欄乃不平。
哽未去時應有怒,
量能容處便無爭。
太和君子須潛會,
透徹銀光到底明。

 

Thuỷ thanh

Thuỷ bản vô thanh, khước hữu thanh,
Tào khanh giang thượng vị thuỳ minh.
Trường lưu thuận chú, nguyên thường tĩnh,
Đoạn thạch hoành lan, nãi bất bình.
Ngạnh vị khứ thời, ưng hữu nộ,
Lượng năng dung xứ, tiện vô tranh.
Thái hoà quân tử tu tiềm hội,
Thấu triệt ngân quang đáo để minh.

 

Dịch nghĩa

Nước vốn không vang tiếng mà đây vang tiếng,
Ào ào trên sông, kêu hộ ai đây?
Dòng nước dài chảy xuôi, vốn thường yên lặng,
Vì đá lở chắn ngang, mới sinh ra bất bình.
Chưa cuốn bỏ được chướng ngại, nên tức giận,
Chỗ nào có thể chứa thì không tranh giành.
Cái lẽ thái hoà, người quân tử nên ngầm lĩnh hội,
Ánh nước bạc thấu xuống, sáng tận đáy sâu.


Nguyên chú: “Đường bộ đi từ Tân Châu đến, trên dưới là những dốc núi, giữa có rất nhiều suối khe, có một vài con sông loại vừa. Sau mưa, nước suối chảy rất mạnh xuống dưới. Giữa sông có những phiến đá chắn ngang, nước như bị treo lại, bắn tung toé, phát ra những tiếng ào ào rất mạnh, ngày đêm không dứt, khi trời mưa thì tiếng réo càng to.”

Bài thơ luận về bản chất huyền diệu của nước, không tiếng và có tiếng, êm lặng và bất bình, tranh đấu và dung thứ, vô cùng tinh khiết.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nước không tiếng lại thành có tiếng,
Vì đâu ầm ĩ réo liên thanh?
Xuôi chiều sông chảy thường im ắng,
Vấp đá dòng ngăn nổi bất bình.
Cứng chửa đẩy lùi còn ứ giận,
Lượng mà dung nổi chẳng cần tranh.
Ai người hòa khí nên ngầm hiểu,
Thấu suốt lòng trong sắc trắng tinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng không lại hoá có thanh,
Vì đâu ầm ĩ réo nhanh réo hoài,
Sông xuôi im ắng chảy dài,
Dòng ngăn vấp đá nổi vài tiếng reo.
Cứng chưa lùi lại giận theo,
Lượng mà dung nổi chẳng cần tranh chi.
Ai người hoà khí hiểu đi,
Lòng trong thấu suốt sắc thì trắng tinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời