Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 5

Thông thông cô nhạn độ Nam phi,
Viễn địa tiêu điều nhật tịch huy.
Than thượng khách thuyền kỵ thạch quá,
Khê tiền thôn nữ thái tang quy.
Vô biên lạc diệp mai hoa kính,
Bất tận khinh yên yểm trúc phi.
Hốt ức khứ niên kim nhật sự,
Triêu Dương các thượng tứ hàn y.

 

Dịch nghĩa

Vội vàng nhạn lẻ bay về Nam,
Chốn xa tiêu điều ánh mặt trời chiều tà.
Trên bãi thuyền khách cưỡi đá mà qua,
Trước khe gái quê đi hái dâu về.
Lá rụng tới tấp trên đường trồng hoa mai,
Khói nhẹ cuồn cuộn che lấp cửa tre.
Bỗng nhớ cũng ngày này năm trước,
Trên gác Triêu Dương được ban thưởng áo ngự hàn.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Về Nam nhạn lẻ vội vàng,
Chốn xa trong ánh tà dương lạnh lùng.
Thuyền cưỡi đá trên bãi nông,
Hái dâu cô gái đi vòng qua khe.
Đường mai lá đổ bộn bề,
Khói mờ cuồn cuộn lấp che cửa sài.
Nhớ năm trước cũng ngày này,
Gác Triêu Dương được áo dày thưởng ban.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhạn lẻ về Nam vội vả bay,
Chốn xa hiu quạnh ánh chiều phai.
Bãi xa thuyền khách cưỡi trên đá,
Trước suối gái quê dâu hái ngày.
Đường với hoa mai đầy lá rụng,
Khói bay cuồn cuộn che song sài.
Ngày này bỗng nhớ cùng năm trước,
Được thưởng Triêu Dương áo ngự hàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời