Khách trung tạp cảm kỳ 07

Khứ lộ vô tam nguyệt,
Ly gia dĩ nhất niên.
Quân ân đa sủng tứ,
Thần tội tại lưu liên.
Bách ưu hà xứ kết,
Ngũ dạ bất thành miên.
Tố lý hạnh bình địa,
Nhu vu tửu thực thiên.

 

Dịch nghĩa

Đường đi không có tháng ba,
Rời nhà đã một năm.
Ơn vua yêu ban tứ nhiều,
Tội của thần là ở chỗ nấn ná lâu.
Trăm mối lo kết lại chỗ nào,
Năm canh không sao ngủ được.
Giày vải trắng may mà như đi trên đất bằng,
Cái cần là trời rượu thịt (đồ ăn uống).


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Đường đi không có tháng ba,
Rời nhà tính lại chốc đà một năm.
Ơn vua mưa móc tưới đằm,
Bởi tôi nấn ná lỗi lầm xiết bao.
Trăm mối lo kết chỗ nào,
Năm canh trằn trọc ngủ sao giấc lành.
May đường bằng phẳng thênh thênh,
Cần trời rượu thịt sẵn dành cho ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường đi không có tháng ba,
Tính ra mình đã rời nhà một năm.
Vua yêu ban tứ bao lần,
Chần chờ lâu tội của thần ở đây.
Trăm lo kết chỗ nào rày,
Năm canh thao thức khó say giấc nồng.
Vải giày trắng ở đất bằng,
Cần trời rượu thịt sẵn dành cho ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời