28/05/2022 05:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung tạp cảm kỳ 07

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/12/2018 20:30

 

Phiên âm

Khứ lộ vô tam nguyệt,
Ly gia dĩ nhất niên.
Quân ân đa sủng tứ,
Thần tội tại lưu liên.
Bách ưu hà xứ kết,
Ngũ dạ bất thành miên.
Tố lý hạnh bình địa,
Nhu vu tửu thực thiên.

Dịch nghĩa

Đường đi không có tháng ba,
Rời nhà đã một năm.
Ơn vua yêu ban tứ nhiều,
Tội của thần là ở chỗ nấn ná lâu.
Trăm mối lo kết lại chỗ nào,
Năm canh không sao ngủ được.
Giày vải trắng may mà như đi trên đất bằng,
Cái cần là trời rượu thịt (đồ ăn uống).

Bản dịch của Hoài Anh

Đường đi không có tháng ba,
Rời nhà tính lại chốc đà một năm.
Ơn vua mưa móc tưới đằm,
Bởi tôi nấn ná lỗi lầm xiết bao.
Trăm mối lo kết chỗ nào,
Năm canh trằn trọc ngủ sao giấc lành.
May đường bằng phẳng thênh thênh,
Cần trời rượu thịt sẵn dành cho ta.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Khách trung tạp cảm kỳ 07