楚霸王墓其二

路旁片石獨崢嶸,
不是烏江是魯城。
及識敗亡非戰罪,
空勞智力與天爭。
古今無那英雄淚,
風雨猶聞叱吒聲。
寂寂二時無埽祭,
春來虞草自叢生。

 

Sở Bá Vương mộ kỳ 2

Lộ bàng phiến thạch độc tranh vanh,
Bất thị Ô Giang thị Lỗ Thành.
Cập thức bại vong phi chiến tội,
Không lao trí lực dữ thiên tranh.
Cổ kim vô nả anh hùng lệ,
Phong vũ do văn sất trá thanh.
Tịch tịch nhị thì vô tảo tế,
Xuân lai Ngu thảo tự tùng sanh.

 

Dịch nghĩa

Bên đường tấm đá đứng một mình cao ngất
Không phải ở Ô Giang (nơi Hạng Vũ tự đâm cổ) mà ở thành nước Lỗ (nơi dân chúng trung thành với Hạng Vương tới cùng, đã tống táng Hạng Vương theo nghi lễ)
Mới hay đánh thua không phải vì dùng binh vụng
Đem trí lực đọ với mệnh trời chỉ uổng công
Xưa nay bao anh hùng đã rớt nước mắt
Trong mưa gió còn nghe tiếng thét gào
Vắng lặng hai mùa không người quét dọn cúng tế
Mùa xuân đến, cỏ Ngu mỹ nhân lại mọc rậm rạp xanh tươi


Sở Bá Vương: xem chú thích trong kỳ 1.
Chú theo Sử ký Tư Mã Thiên, Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê dịch, Lá Bối xuất bản, Sài Gòn, Việt nam, 1972, trang 199-203).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Bên đường bia đá đứng chênh vênh
Chết ở Ô Giang, táng Lỗ Thành
Thất thế biết tài đâu tính vụng
Uổng công đọ sức với trời xanh
Anh hùng kim cổ đều rơi lệ
Mưa gió gào kêu đến thất thanh
Vắng lặng hai mùa hương khói lạnh
Cỏ Ngu xuân đến lại tràn lan

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên đường bia đá đứng chênh vênh
Đâu bến Ô Giang, chính Lỗ Thành
Biết chuyện bại vong nào kém sức
Đọ trời trí dũng uổng đua tranh
Xưa nay hào kiệt sầu tuôn lệ
Muôn thuở gió mưa não thét gầm
Lạnh lẽo hai mùa hương khói vắng
Xuân về Ngu thảo vẫn dờn xanh.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên đường bia đá đứng chênh vênh,
Tự vẫn Ô Giang táng Lỗ thành,
Không phải đánh thua dùng tướng vụng.
Đọ trời đem sức uổng công danh,
Anh hùng rơi lệ xưa bao kẻ,
Mưa gió còn nghe thét thất thanh,
Vắng lặng hai mùa không cúng tế,
Cỏ Ngu xuân đến mọc tràn xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời