黃河阻潦

龍門西上赤雲浮,
傾盡崑崙一片秋。
百里散流無定派,
一波矗起便成洲。
麥糕土狗難為食,
落梗漂萍失自謀。
剩有閒心無罣礙,
不妨終日對浮鷗。

 

Hoàng Hà trở lạo

Long Môn tây thượng xích vân phù,
Khuynh tận Côn Lôn nhất phiến thu.
Bách lý tản lưu vô định phái,
Nhất ba sực khởi tiện thành châu.
Mạch cao thổ cẩu nan vi thực,
Lạc ngạnh phiêu bình thất tự mưu.
Thặng hữu nhân tâm vô quải ngại,
Bất phương chung nhật đối phù âu.

 

Dịch nghĩa

Phía tây núi Long Môn, mây đỏ nổi
Làm nghiêng cả một mảng trời thu núi Côn Lôn
Nước tràn trăm dặm không thấy đâu là phương hướng
Sóng dựng một luồng nổi thành bãi
Bánh bột mạch, thịt dê thật khó ăn
Cành gãy, bèo trôi, không tự mình lo toan gì được
Có thừa một tấm lòng an nhiên vô ngại
Chẳng ngại gì, cả ngày đối mặt với đám chim âu


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Mây nổi Long Môn đỏ một màu
Côn Lôn sạt một mảng trời thu
Nước tràn trăm dặm mờ phương hướng
Sóng dựng một luồng nổi bãi châu
Bánh bột thịt dê ăn khó nuốt
Bèo trôi cành gãy lạc về đâu
An nhiên một tấm lòng vô ngại
Thỏa thích cả ngày ngắm đám âu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Long Môn mây đỏ ngàn tây,
Côn Lôn trút cả heo may một trời.
Nước tràn ngàn dặm sông trôi,
Sóng dâng một trận bãi doi cát dày.
Cơm ngô dê đất khó xoay,
Bèo trôi củi dạt vận may khôn thành
May còn tấc dạ nhẹ tênh,
Ngắm đàn âu trắng lênh đênh suốt ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây đỏ Long Môn nổi hướng tây,
Trời thu nghiêng cả núi Côn Lôn.
Nước tràn trăm dặm không phương hướng,
Sóng dựng một luồng nổi bãi thôn.
Bánh mạch, thịt dê e khó nuốt,
Bèo trôi cành gãy nổi lo dồn.
Có thừa một tấm lòng vô ngại,
Đối mặt cả ngày đám nhạn luôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời