蒼梧暮雨

雨滯潯江曉發遲,
梧城薄暮尚霏霏。
一江新潦平三楚,
大半浮雲駐九疑。
窄窄小舟難過夏,
鬖鬖長髮自知夷。
平波日暮湘潭遠,
杯酒憑欄弔二妃。

 

Thương Ngô mộ vũ

Vũ trệ Tầm giang hiểu phát trì,
Ngô thành bạc mộ thượng phi phi.
Nhất giang tân lạo bình Tam Sở,
Đại bán phù vân trú Cửu Nghi.
Trách trách tiểu chu nan quá Hạ,
Sam sam trường phát tự tri Di.
Bình ba nhật mộ Tương Đàm viễn,
Bôi tửu bằng lan điếu nhị phi.

 

Dịch nghĩa

Trời mưa phải dừng lại ở sông Tầm, lúc sáng khởi hành muộn.
Gần chiều, trên thành Thương Ngô vẫn còn mưa tầm tã.
Lũ mới đổ về, nước sông tràn ngập đất Sở,
Phần lớn mây bao trùm núi Cửu Nghi,
Ta ngồi trong thuyền nhỏ chật hẹp khó qua được đất Hạ (hoa hạ),
Búi tóc dài nói rõ ta là người nước khác (di).
Sóng lặng trời tối mà Tương Đàm còn xa,
Đành rót rượu viếng hai bà phi vậy.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Mưa trú Tầm Giang trễ chuyến đi,
Thành Ngô chiều xuống vẫn đầm đìa.
Lũ về ngập hết vùng Tam Sở,
Mây vẫn bao trùm núi Cửu Nghi.
Người lạ tóc dài nhìn dễ biết,
Đất Hoa thuyền nhỏ khó qua ghê.
Chiều hôm sóng lặng vời Tương Phố,
Chén rượu khoan thuyền viếng nhị phi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Mưa trú sông Tầm, sáng muộn đi,
Thành Ngô chiều nặng hạt đầm đì.
Sông dâng lũ sớm ngập Tam Sở,
Trời kéo mây đùn trùm Cửu Nghi.
Thuyền nhỏ tròng trành khó vượt Hạ,
Tóc dài búi gọn rõ người Di.
Tương Đàm sóng lặng còn xa tít,
Chén rượu giữa thuyền khấn Nhị phi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa lạnh Tầm Giang sáng biếng đi
Thương Ngô chiều tối nước li bì
Một dòng sông chảy tràn Tam Sở
Già nửa mây bay lấp Cửu Nghi
Thuyền nhỏ khó xuôi miền đất Hạ
Tóc dài dễ biết khách người Di
Trời chiều sông lặng Tương Đàm cách
Chén rượu bên thuyền viếng Nhị Phi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa lạnh sông Tầm, sáng muộn đi.
Thương Ngô chiều xế, mưa li bì.
Đổ về lũ mới, tràn Tam Sở,
Bao phủ mây trùm núi Cửu Nghi,
Nhỏ hẹp thuyền ta khôn vượt Hạ,
Tóc dài nói rõ ta người Di
Tương Đàm xa sóng yên trời tối,
Rượu viếng đành mời hai vị phi.

15.00
Trả lời