Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 16:46

Thuyết tình ái kỳ 2

Xuân ái thảo đường giác thuỵ thiên,
Tĩnh quan vạn lý cẩm sơn xuyên.
Mạc từ tôn tửu hoa tiền khuyến,
Chỉ khủng oanh đề hựu nhất niên.

 

Dịch nghĩa

Mùa xuân thích nằm nhà tranh, sau khi giấc ngủ đã tỉnh lại rồi,
Lặng xem muôn dặm non sông gấm vóc.
Trước khóm hoa có người mời rượu, ta cứ uống say,
Vì sợ hết mùa xuân, vắng tiếng oanh kêu, lại phải chờ một năm sau mới có.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Hữu Chính

Xuân thích nhà tranh tỉnh giấc êm,
Non sông như gấm, lặng nhìn xem.
Trước hoa chuốc chén anh đừng ngại,
Sợ lúc oanh kêu báo tuổi thêm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân thích nhà tranh giấc ngủ ngon,
Lặng xem gấm vóc khắp ngàn non.
Trước hoa mời rượu ta đừng ngại,
Oanh vắng xuân chờ năm hết tròn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời