Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 3

Cửu chuyển hồi trường tự Khúc giang,
Quan sơn thiều đệ biệt Nam bang.
Hận thuỳ khinh bạc hoa lưu thuỷ,
Lân ngã thanh hàn nguyệt đáo song.
Sổ trước tranh tiên kỳ cục thắng,
Ngũ canh sát thoái thuỵ ma hàng.
Hốt văn sương lý mai hoa khúc,
Tưởng thị sơn thành cố quốc xoang.

 

Dịch nghĩa

Lòng quặn chín khúc giống như sông uốn khúc,
Quan san xa xôi từ biệt nước Nam.
Giận ai khinh bạc như hoa trôi theo nước chảy,
Thương ta trong lạnh như trăng đến song cửa.
Mấy cuộc cờ đã đánh thắng,
Năm canh đánh lùi ma ngủ bắt phải chịu hàng.
Bỗng nghe trong sương khúc Hoa Mai,
Ngờ là điệu nước cũ vẳng bên thành núi.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Lòng chín khúc tựa Khúc giang,
Quan san từ biệt Nam bang đến giờ.
Mặc ai nước đẩy hoa đưa,
Lòng ta trong lạnh: song thưa trăng vào.
Mấy bàn thắng, nước cờ cao,
Năm canh ma ngủ lao đao chịu hàng.
Khúc Mai Hoa vẳng trong sương,
Ngờ điệu nước cũ du dương sơn thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng quặn tơ vò sông uốn khúc,
Nước Nam từ biệt cách quan san.
Giận ai khinh bạc hoa trôi chảy,
Trong lạnh thương ta nguyệt cửa song.
Mấy cuộc cờ cao đã thắng lợi,
Năm canh ma ngủ bắt ra hàng.
Hoa Mai trong khúc sương nghe vẳng,
Ngờ điệu nước xưa bên núi thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời