Khách trung tạp cảm kỳ 11

Ái nguyệt vị quan môn,
Lân hoa biệt viễn thôn.
Hải sầu ngư hữu lệ,
Sơn hận điểu năng ngôn.
Bất tận Trang Chu mộng,
Vô biên Thục đế hồn.
Vị thuỳ xuân tịch mịch,
Ức nhĩ dạ ôn tồn.

 

Dịch nghĩa

Yêu trăng chưa đóng cửa,
Thương hoa biệt thôn xa.
Biển sầu cá có lệ,
Núi hận chim biết nói.
Bất tận, mộng Trang Chu,
Vô biên, hồn Thục đế.
Vì ai mà xuân tịch mịch,
Nhớ nàng trong đêm ôn tồn.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Yêu trăng cửa chửa cài then,
Thương hoa đành biệt thôn miền xa khơi.
Biển sầu cá có lệ rơi,
Núi hờn chim biết cất lời nói năng.
Bất tận là mộng thầy Trang,
Vô biên, hồn Thục đế loang máu hờn.
Vì ai quạnh quẽ xuân buồn,
Nhớ nàng thủ thỉ ôn tồn trong đêm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yêu trăng chưa đóng cửa nhà,
Thương hoa đành biệt thôn xa khơi mờ.
Biển sầu cá có lệ rơi,
Núi hờn nhìn thấy chim trời nói năng.
Vô biên, mộng ấy thầy Trang,
Hồn thiêng Thục đế luôn than oán hờn,
Vì ai tịch mịch xuân buồn,
Nhớ nàng những lúc ôn tồn trong đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời