Khách trung tạp cảm kỳ 03

Địa đa ly biệt thụ,
Nhân trọng đoạn trường thi.
Lạp chúc lưu sầu lệ,
Xuân tàm thổ hận ti.

Hoành không mê sở vọng,
Viễn thuỷ ký tương tư.
Bất tận thương tâm xứ,
Quế lâm nhật mộ thì.

 

Dịch nghĩa

Đất nhiều cây ly biệt,
Người trọng thơ đoạn trường.
Ngọn nến chảy lệ sầu,
Tằm xuân nhả tơ hận.
Nhìn ngang không thấy mờ mịt,
Nước xa gửi niềm tương tư.
Chỗ đau lòng vô hạn,
Là lúc Quế Lâm trời tối.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Đất có nhiều cây biệt ly,
Con người trọng nhất bài thi đoạn trường.
Nến hồng lệ rỏ sầu thương,
Tằm xuân tơ nhả còn vương hận lòng.
Nhìn ngang mờ mịt bầu không,
Niềm tương tư gửi theo dòng nước xa.
Nơi thương tâm nhất của ta,
Là Quế Lâm lúc trời tà nhá nhem.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất trồng cây biệt ly,
Người trọng đoạn trường thi.
Tằm nhả xuân tơ hận
Nhìn ngang thấy mịt mờ,
Lệ sầu ngọn nến bi.
Xa nước niềm tương tư.
Chỗ quặn lòng vô hạn,
Quế Lâm trời tối mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời