06/12/2021 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung tạp cảm kỳ 03

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 17:03

 

Phiên âm

Địa đa ly biệt thụ,
Nhân trọng đoạn trường thi.
Lạp chúc lưu sầu lệ,
Xuân tàm thổ hận ti.[1]
Hoành không mê sở vọng,
Viễn thuỷ ký tương tư.
Bất tận thương tâm xứ,
Quế lâm nhật mộ thì.

Dịch nghĩa

Đất nhiều cây ly biệt,
Người trọng thơ đoạn trường.
Ngọn nến chảy lệ sầu,
Tằm xuân nhả tơ hận.
Nhìn ngang không thấy mờ mịt,
Nước xa gửi niềm tương tư.
Chỗ đau lòng vô hạn,
Là lúc Quế Lâm trời tối.

Bản dịch của Hoài Anh

Đất có nhiều cây biệt ly,
Con người trọng nhất bài thi đoạn trường.
Nến hồng lệ rỏ sầu thương,
Tằm xuân tơ nhả còn vương hận lòng.
Nhìn ngang mờ mịt bầu không,
Niềm tương tư gửi theo dòng nước xa.
Nơi thương tâm nhất của ta,
Là Quế Lâm lúc trời tà nhá nhem.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006
[1] Do hai câu thơ của Lý Thương Ẩn: “Xuân tàm đáo tử ti phương tận, Lạp chúc thành hôi lệ thuỷ can” (Tằm xuân đến chết tơ mới hết, Nến thành tro lệ mới khô).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Khách trung tạp cảm kỳ 03