Tặng Ngô Châu tú tài Mã Ái Vân

Bì phát du thù tử
Thanh tâm tử tự dư
Phòng lưu tuỳ phận túc
Hiếu hữu tự gia dư
Ngọ chẩm vô tiên thảo
Song linh hữu thánh thư
Tiếu dư chu thốc thốc
Vinh tử ốc cừ cừ
Biệt quyết du du hậu
Thi tôn mộng vì trừ

 

Dịch nghĩa

Về việc xoã tóc thì tôi khác ông (gióc tóc)
Nhưng tâm thanh bạch thì ông cũng như tôi
Thú phong lưu mỗi người tuỳ phận tự coi là đầy đủ
Nhưng lòng hiếu hữu thì cả hai ta đều có thừa
Buổi trưa gối đầu lên chiếc gối nhồi cỏ Vô Tiên mà ngủ
Bên bậc cửa sổ đã sẵn có sách thánh hiền
Tự cười chiếc thuyền của tôi có phần tả tơi
Vinh hạnh cho ông có nhà cửa to đẹp đẽ
Sau khi bịn rịn chia tay nhau
Giấc mộng cùng ông uống rượu ngâm thơ vẫn chưa tàn


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Hai người tóc để khác nhau
Nhân tâm thanh bạch ai nào khác ai
Phong lưu tuỳ phận mỗi người
Tấm lòng hiếu hữu cả hai có thừa
Vô Tiên gối ngủ buổi trưa
Sẵn bên cửa sổ văn thơ thánh hiền
Tự cười tơi tả sứ thuyền
Mừng ông nhà cửa viên điền đẹp thay
Sau khi bịn rịn chia tay
Tạc thù thơ rượu mong ngày gặp nhau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tóc cài tôi để khác ông,
Nhưng tâm thanh bạch thì không khác rồi.
Phong lưu tuỳ phận mỗi đời,
Nhưng lòng hiếu hữu hai người có dư.
Vô Tiên gối ngủ buổi trưa,
Bậc song bên sách văn thơ thánh hiền,
Tự cười tơi tả sứ thuyền,
Mừng ông vinh hạnh viên điền đẹp to.
Chia tay bịn rịn hẹn hò
Cùng ông uống rượu ngâm thơ sau này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời