燕山

藝祖當初雪夜籌,
燕山前後十餘州。
傍邊不禁他人睡,
故壤難將歲幣收。
今古風光無盛晚,
朔南事局迭盈輸。
閒看惟有行雲好,
飛罩千年祇自由。

 

Yên Sơn

Nghệ Tổ đương sơ tuyết dạ trù,
Yên Sơn tiền hậu thập dư châu.
Bàng biên bất cấm tha nhân thuỵ,
Cố nhưỡng nan tương tuế lệ thu.
Kim cổ phong quang vô thịnh vãn
Sóc nam sự cục diệt doanh thâu,
Nhàn khan duy hữu hành vân hảo,
Phi trạo thiên phong chỉ tự do.

 

Dịch nghĩa

Buổi đầu Nghệ Tổ lo việc nước trong đêm tuyết,
Phía trước phía sau núi Yên hơn mười châu.
Bên giường nằm, khôn ngăn người khác nằm ngủ,
Đất đai cũ, khó lòng chuộc lại bằng tiền.
Quang cảnh xưa nay, không có chuyện thịnh suy,
Thời cuộc bắc nam, cứ thay nhau thua được.
Thư thả mà xem, chỉ có áng mây trôi là đẹp,
Hàng nghìn năm nay vẫn bay lờ lững tự do.


Núi Yên Sơn ở vùng đông bắc huyện Kế, đất Kinh Triệu, nay thuộc Hà Bắc. Xưa, Thiệu Công Thích nhà Chu được phong ở đây và lấy tên nước là Yên, vì vậy núi đó được gọi là Yên Sơn.

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm (quyển 1), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Nghệ tổ năm nao dấn tuyết đêm,
Toan lo khôi phục đất U, Yên.
Giường bên không cấm người nằm ngáy,
Đất cũ chi mong của chuộc đền?
Suy thịnh cổ kim nào sá kể,
Được thua nam bắc biết bao phen.
Ngẫm xem chỉ có mây kia sướng,
Rừng núi tự do bay khắp miền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuyết đêm Nghệ tổ năm nao,
Toan lo khôi phục đất vào U, Yên.
Ngáy nằm không cấm giường bên,
Chỉ mong đất cũ chuộc đền về tay.
Thịnh suy kim cổ sá nào,
Được thua nam bắc biết bao phen rồi,
Ngẫm xem chỉ có mây thôi,
Tự do bay khắp vùng trời núi sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời