Khách trung tạp cảm kỳ 02

Vi tài thù thịnh thế,
Cô ảnh đối tàn giang.
Trực dĩ quân vương sự,
Nan lai phụ mẫu bang.
Hàn chung minh cổ tự,
Viễn khách ngoạ thương giang.
Sổ điểm mai hoa lạc,
Sơn thành cố quốc xoang.

 

Dịch nghĩa

Tài mọn đáp đền đời thịnh,
Bóng lẻ đối chiếc thạp cũ.
Mãi lo việc quân vương,
Khó tới nước cha mẹ.
Chuông lạnh ngân chùa cổ,
Viễn khách nằm ở sông xanh.
Mấy điểm hoa mai rụng,
Điệu của nước cũ ở thành núi.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Tài mọn đáp đời thịnh,
Bóng lẻ đối lu tàn.
Việc quân vương mải gánh,
Nước cha mẹ khó sang.
Chuông lạnh ngân chùa cổ,
Viễn khách ngủ thương giang.
Mấy điểm hoa mai rụng,
Điệu nước cũ nghe vang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tài sơ đời thịnh đáp đền,
Đối hình thạp cũ lẻ bên bóng hình.
Quân vương lo mãi việc mình,
Khó về nước mẹ thoả tình nhớ mong.
Chuông hàn chùa cổ ngân vang,
Khách xa nằm ở sông xanh bao ngày.
Rụng vàng điểm mấy hoa mai,
Điệu ca nước cũ ở ngay sơn thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời