Khách trung tạp cảm kỳ 02

Vi tài thù thịnh thế,
Cô ảnh đối tàn giang.
Trực dĩ quân vương sự,
Nan lai phụ mẫu bang.
Hàn chung minh cổ tự,
Viễn khách ngoạ thương giang.
Sổ điểm mai hoa lạc,
Sơn thành cố quốc xoang.

 

Dịch nghĩa

Tài mọn đáp đền đời thịnh,
Bóng lẻ đối chiếc thạp cũ.
Mãi lo việc quân vương,
Khó tới nước cha mẹ.
Chuông lạnh ngân chùa cổ,
Viễn khách nằm ở sông xanh.
Mấy điểm hoa mai rụng,
Điệu của nước cũ ở thành núi.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Tài mọn đáp đời thịnh,
Bóng lẻ đối lu tàn.
Việc quân vương mải gánh,
Nước cha mẹ khó sang.
Chuông lạnh ngân chùa cổ,
Viễn khách ngủ thương giang.
Mấy điểm hoa mai rụng,
Điệu nước cũ nghe vang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tài mọn đời thịnh đáp đền,
Đối chiếc thạp cũ lẻ bên bóng hình.
Quân vương mãi lo việc mình,
Khó tới nước mẹ thoả tình nhớ mong.
Chuông lạnh chùa cổ ngân vang,
Viễn khách nằm ở sông xanh bao ngày.
Mấy nơi rụng vàng hoa mai,
Điệu của nước cũ ở ngay sơn thành.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời