24.00
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/11/2006 06:12 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/07/2008 11:42 bởi Vanachi
Kiều Tri Chi 喬知之 (?-697) năm sinh và tự không rõ, mất năm Thần Công đầu đời Võ Hậu (697), người Phùng Dực, Đồng Châu, nay là Đại Lệ, Thiểm Tây, Trung Quốc. Ông từng giữ chức Hữu bổ khuyết, Tả ty lang trung đời Võ Hậu, sau bị hại vì theo Võ Hậu. Ông nổi danh nhờ văn thơ, người đời sau sưu tầm thành Đường Kiều Tri Chi thi tập 唐喬知之詩集.