14.00
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài thơ)
- Trần Tử Ngang (54 bài thơ)
- Lạc Tân Vương (9 bài thơ)
- Đỗ Thẩm Ngôn (14 bài thơ)
- Tống Chi Vấn (28 bài thơ)
Tạo ngày 26/11/2006 06:12 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/07/2008 11:42 bởi Vanachi
Kiều Tri Chi 喬知之 (?-697), tự không rõ, không rõ năm sinh, mất năm Thần Công đầu đời Võ Hậu (697), người Phùng Dực, Đồng Châu (nay là Đại Lệ, Thiểm Tây, Trung Quốc). Ông từng giữ chức Hữu bổ khuyết, Tả ty lang trung đời Võ Hậu, sau bị hại vì theo Võ Hậu.

Ông nổi danh nhờ văn thơ, người đời sau sưu tầm thành "Đường Kiều Tri Chi thi tập" 唐喬知之詩集.