Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 06:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/12/2020 22:55

下山逢故夫

妾身本薄命,
輕棄城南隅。
庭前厭芍藥,
山上采蘼蕪。
春風罥紈袖,
零露濕羅襦。
羞將憔悴日,
提籠逢故夫。

 

Hạ sơn phùng cố phu

Thiếp thân bản bạc mệnh,
Khinh khí thành nam ngung.
Đình tiền yếm thược dược,
Sơn thượng thái mi vu.
Xuân phong quyến hoàn tụ,
Linh lộ thấp la nhu.
Tu tương tiều tuỵ nhật,
Đề Lung phùng cố phu.

 

Dịch nghĩa

Thân em vốn mệnh mỏng,
Chàng bỏ em ở ngoại ô thành nam.
Trước sân chán thược dược,
Trên núi hái rau mi vu.
Gió xuân thổi ép tay áo lụa nõn,
Sương lẻ tẻ rơi làm ướt áo lụa.
Thẹn thay vào ngày tiều tuỵ,
Gặp chồng cũ ở Đề Lung.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thiếp vốn dĩ là người mệnh bạc
Bờ thành nam chàng bỏ đoạn đành
Trước sân gieo thược dược xanh
Đeo gùi lên núi hái nhành mi vu
Gió xuân thổi phập phù tay áo
Sương tàn rơi ướt nhão la y
Ngày buồn qua với thẹn si
Đề Lung gặp kẻ gieo ly bạc tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Riêng mình em bạc mệnh
Tình phụ ven thành nam
Thược dược gieo sân trước
Mi vu hái núi ngàn
Gió xuân tay áo lộng
Sương ướt dải là lan
Luống thẹn ngày tiều tuỵ
Đề Lung lại gặp chàng.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thân em vốn đã mang mệnh mỏng
Chàng bỏ em ngoài cổng thành nam
Chán chê thược dược trước sân
Lên non tìm hái những cành mi vu
Gió xuân thổi vù vù tay áo
Sương lẻ rơi ướt ráo lụa là
Thẹn ngày tiều tuỵ quá đa
Gặp ngay chồng cũ ra Đề Lung chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời