08/08/2022 17:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ sơn phùng cố phu
下山逢故夫

Tác giả: Kiều Tri Chi - 喬知之

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 06:39

 

Nguyên tác

妾身本薄命,
輕棄城南隅。
庭前厭芍藥,
山上采蘼蕪。
春風罥紈袖,
零露濕羅襦。
羞將憔悴日,
提籠逢故夫。

Phiên âm

Thiếp thân bản bạc mệnh,
Khinh khí thành nam ngung.
Đình tiền yếm[1] thược dược,
Sơn thượng thái mi vu[2].
Xuân phong quyến hoàn tụ,
Linh lộ thấp la nhu.
Tu tương tiều tuỵ nhật,
Đề Lung phùng cố phu.

Dịch nghĩa

Thân em vốn mệnh mỏng,
Chàng bỏ em ở ngoại ô thành nam.
Trước sân chán thược dược,
Trên núi hái rau mi vu.
Gió xuân thổi ép tay áo lụa nõn,
Sương lẻ tẻ rơi làm ướt áo lụa.
Thẹn thay vào ngày tiều tuỵ,
Gặp chồng cũ ở Đề Lung.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thiếp vốn dĩ là người mệnh bạc
Bờ thành nam chàng bỏ đoạn đành
Trước sân gieo thược dược xanh
Đeo gùi lên núi hái nhành mi vu
Gió xuân thổi phập phù tay áo
Sương tàn rơi ướt nhão la y
Ngày buồn qua với thẹn si
Đề Lung gặp kẻ gieo ly bạc tình.
[1] Yếm 厭 cũng đọc là áp 壓: gieo. Áp vận 壓韻: gieo vần.
[2] Mi vu 蘼蕪, cây xuyên khung, một loại cây có hoa thơm trong sách cổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kiều Tri Chi » Hạ sơn phùng cố phu