Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
11 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 04/04/2009 04:04 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 03/10/2017 13:34 bởi Vanachi
Chu Di Tôn 朱彝尊 (1629-1709) tự Tích Sưởng 錫鬯, hiệu Trúc Đà 竹垞, Khu Phương 醧舫, cuối đời lại lấy biệt hiệu Tiểu trường lô điếu ngư sư 小長蘆釣魚師, Kim Phong đình trưởng 金風亭長, người Tú Thuỷ, Chiết Giang (nay là Gia Hưng, Chiết Giang), là thi nhân, từ nhân, tàng thư gia, học giả cuối đời Minh, đầu đời Thanh. Thuở nhỏ có chí phản Thanh phục Minh, đi khắp nơi kêu gọi chống người Mãn Châu. Nhưng sau thấy Khang Hi trị nước ôn hoà, không đàn áp dân nhiều nên ra làm việc với triều đại mới. Năm Kỷ Mùi, Khang Hy thứ 18 (1679) thi đậu khoa bác học hồng từ, được làm chức kiểm thảo, đến năm Khang Hy thứ 22 (1683) vào Trực Nam thư phòng, từng tham gia biên soạn Minh sử. Ông tinh thông kinh sử, trong lĩnh vực thơ ca, cùng với Vương Sĩ Trinh được coi là hai bậc đại tông nam bắc. Từ của Chu Di Tôn có phong cách thanh nhã đẹp đẽ, là người sáng lập Chiết Tây từ phái, cùng với Trần Duy Tùng được gọi chung là “Chu Trần”. Tác phẩm có Bộc Thư đình tập 曝書亭集, Minh thi tống 明詩綜, Từ tống 詞綜.