Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thanh
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Diệp Y Như vào 09/08/2010 01:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 10/08/2010 05:51

雨後即事其一

暑雨涼初過,
高雲薄未歸。
泠泠山溜遍,
淅淅野風微。
日氣晴虹斷,
霞光白鳥飛。
農人乍相見,
歡笑款柴扉。

 

Vũ hậu tức sự kỳ 1

Thử vũ lương sơ quá,
Cao vân bạc vị quy.
Linh linh sơn lưu biến,
Tích tích dã phong vi.
Nhật khí tình hồng đoạn,
Hà quang bạch điểu phi.
Nông nhân sạ tương kiến,
Hoan tiếu khoản sài phi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quỳnh Chi

Sau mưa gió nhẹ chiều hè,
Trời cao mây mỏng chưa về nơi nao.
Suối ôm mát lạnh chân đèo,
Vi vu có tiếng gió reo trên đồng.
Nắng lên lấp lánh cầu vồng,
Chim tung cánh trắng về trong ráng chiều.
Nhà nông gõ cửa thăm nhau,
Tiếng cười vang mãi đằng sau cổng sài.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Vũ hậu tức sự nhị thủ

雨後即事二首

暑雨涼初過,
高雲薄未歸。
泠泠山溜遍,
淅淅野風微。
日氣晴虹斷,
霞光白鳥飛。
農人乍相見,
歡笑款柴扉○

一雨平林外,
群山倚杖前。
蛙聲浮岸草,
鳥影度江天。
鳴磬上方寺,
揚帆何處船。
坐疑秋氣近,
蕭瑟感流年。

朱彝尊
曝書亭集

曝書亭集- 維基文庫,自由的圖書館 -

http://webcache.googleuse...=en&ct=clnk&gl=us


Vũ hậu tức sự nhị thủ

Thử vũ lương sơ quá ,
Cao vân bạc vị quy .
Linh linh sơn lựu biến ,
Tích tích dã phong vi .
Nhật khí tình hồng đoạn ,
Hà quang bạch điểu phi  .
Nông nhân sạ tương kiến ,
Hoan tiếu khoản sài phi .

Nhất vũ bình lâm ngoại ,
Quần sơn ỷ trượng tiền  .
Oa thanh phù ngạn thảo ,
Điểu ảnh độ giang thiên .
Minh khánh thượng phương tự ,
Dương phàm hà xứ thuyền .
Tọa nghi thu khí cận ,
Tiêu sắt cảm lưu niên .

Chu Di Tôn
Bộc Thư đình tập

Chưa có đánh giá nào
Trả lời