度大庾嶺

雄關直上嶺雲孤,
驛路梅花歲月徂。
丞相祠堂虛寂寞,
越王城闕總荒蕪。
自來北至無鴻雁,
從此南飛有鷓鴣。
鄉國不堪重佇望,
亂山落日滿長途。

 

Độ Đại Dữu lĩnh

Hùng Quan trực thướng lĩnh vân cô,
Dịch lộ mai hoa tuế nguyệt tồ.
Thừa tướng từ đường hư tịch mịch,
Việt Vương thành khuyết tổng hoang vu.
Tự lai bắc chí vô hồng nhạn,
Tòng thử nam phi hữu giá cô. 
Hương quốc bất kham trùng trữ vọng,
Loạn san lạc nhật mãn trường đồ.

 

Dịch nghĩa

Lên thẳng Hùng Quan núi chót vót mây phủ
Hoa mai trên đường trạm theo năm tháng đã không còn
Đền thờ thừa tướng trống trải vắng vẻ
Thành quách cung điện của Việt Vương chỉ thấy hoang vu
Không có chim hồng nhạn từ bắc về
Từ đây bay về nam có chim đa đa
Quê hương không thể đứng trông lần nữa
Núi nhấp nhô đường dài, chiều đã xuống


Núi Đại Dữu nằm giữa huyện Đại Dữu, Giang Tây và huyện Nam Hùng, Quảng Đông. Trương Cửu Linh 張九齡, thừa tướng đời Đường cho người khai phá mở đường thông thương qua Đại Dữu, trồng hoa mơ (mai), trên núi có làm đồn bót quan phòng, cửa ải này được gọi là Mai Quan, hay Hùng Quan. Người đời sau có làm đền thờ Trương Cửu Linh trên núi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang@ www.ttvn.org

Hùng Quan vượt thẳng lên mây,
Hoa mai bay trạm tháng ngày hắt hiu.
Đền thờ thừa tướng tiêu điều,
Việt cung bỏ phế mọc nhiều cỏ cây.
Nhạn hồng bắc chẳng xuống đây,
Giá cô sợ lạnh bay đầy phương nam.
Quê xưa vọng ngóng chẳng kham,
Đường dài chiều xuống núi lam chập chùng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Lên thẳng Hùng Quan mây núi xa
Đường Mai năm tháng chẳng còn hoa
Miếu đền thừa tướng đèn hương lạnh
Thành khuyết Việt Vương dấu vết nhoà
Hồng nhạn đã không chim bắc đến
Đa đa chỉ có cánh nam qua
Cố hương chẳng thể trông vời nữa
Núi thẳm đường xa bóng đã tà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời