Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bành Tôn Duật (14 bài)
- Trần Cung Doãn (14 bài)
- Ngô Triệu Khiên (2 bài)
- Khuất Đại Quân (36 bài)
- Ngô Lịch (1 bài)
Tạo ngày 12/11/2008 04:15 bởi hongha83
Hạ Hoàn Thuần 夏完淳 (1631-1647) là thi nhân cuối đời Minh, tự Tồn Cổ 存古, hiệu Tiểu Ẩn 小隐, Linh Thủ 靈首, người Hoa Đình. Cha ông là Hạ Doãn Di 夏允彝 cùng với Trần Tử Long 陳子龍 đều là danh sĩ Giang Nam cuối triều Minh. Chín tuổi, Hạ Hoàn Thuần đã giỏi thơ văn, mười bốn tuổi tham gia hoạt động chống Thanh, theo thầy là Trần Tử Long dấy binh ở Thái Hồ, về sau bị quân Thanh bắt. Nay còn Hạ Hoàn Thuần tập.