Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Khuất Đại Quân (38 bài)
- Chu Di Tôn (11 bài)
- Hạ Hoàn Thuần (3 bài)
- Lã Lưu Lương (1 bài)
- Bành Tôn Duật (14 bài)
Tạo ngày 04/04/2019 23:47 bởi tôn tiền tử
Đổng Dĩ Ninh 董以寧 (1630-1669) là văn học gia đời Thanh, tự Văn Hữu 文友, hiệu Uyển Trai 宛齋, người Vũ Tiến (nay thuộc Giang Tô). Chư sinh, thời trẻ cùng với Trần Duy Tùng, Trâu Chi Mộ, Hoàng Vĩnh Hữu được gọi là “Tỳ Lăng tứ tài tử”. Tác phẩm có Đổng Văn Hữu toàn tập.