Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
8 bài thơ
Tạo ngày 06/04/2009 01:46 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 06/04/2009 02:00 bởi hongha83
Khuất Đại Quân 屈大均 (1630-1696) người Phiên Ngung, Quảng Đông, tự Ông Sơn 翁山, hoặc Giới Tử 介子, là học giả, nhà thơ cuối Minh đầu Thanh. Thời trẻ tham gia phong trào chống Mãn Thanh khi quân Thanh vây đánh Quảng Châu, rồi vào chùa đi tu để trốn lánh lúc Thanh binh trở lại đánh Quảng Châu lần thứ hai năm 1650. Sau gia nhập lực lượng Trịnh Thành Công, dẫn quân binh từ Đài Loan vào đánh chiếm 3 châu 4 phủ vùng Giang Nam, nhưng quân Thanh phản công, bị thua bỏ trốn, đầu quân vào binh đội Ngô Tam Quế làm giám quân Quế Lâm. Thấy Ngô Tam Quế là người không tốt nên bỏ về quê nhà ở Phiên Ngung. Về sau vì con của Trịnh Thành Công là Trịnh Khắc Sảng hàng nhà Thanh, nên vô cùng thất vọng, ở tại quê nhà đến chết không chịu ra làm việc với nhà Thanh.

Thơ văn ông phong phú, sáng tác nhiều nhưng bị Ung Chính, Càn Long huỷ bỏ. Tác phẩm được nhắc đến nhiều là bộ Quảng Đông tân ngữ.