Mây thoáng khi mai rợp bóng chiều
Cảnh buồn xuân cứ chạy veo veo
Gió mưa thấm mãi hoa trào lệ
Kim cổ kêu hoài chim cứ kêu
Cố quốc uổng tình mơ phảng phất
Nhân tài ngán nỗi vắng teo teo
Bốn phương rồng rắn về đâu nhỉ
Tết đến bao nhiêu não bấy nhiêu


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 3), NXB Giáo dục, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)