Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (41 bài thơ)
- Lục Du (100 bài thơ)
- Tân Khí Tật (42 bài thơ)
- Nguyên Hiếu Vấn (51 bài thơ)
- Nhạc Phi (6 bài thơ)
Tạo ngày 20/06/2009 11:02 bởi Vanachi
Lưu Tiên Luân 劉仙倫 tự Thúc Nghĩ 叔儗, hiệu Chiêu Sơn 招山, không rõ năm sinh mất, người Lư Lăng (nay là Cát An, Giang Tây), cùng Lưu Quá 劉過 tề danh xưng là Lư Lăng nhị bố y.