Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
Tạo ngày 21/06/2009 11:02 bởi Vanachi
Lưu Tiên Luân 劉仙倫 tự Thúc Nghĩ 叔儗, hiệu Chiêu Sơn 招山, không rõ năm sinh mất, người Lư Lăng (nay là Cát An, Giang Tây), cùng Lưu Quá 劉過 tề danh xưng là Lư Lăng nhị bố y.