魯連臺

一笑無秦帝,
飄然向海東。
誰能排大難,
不屑計奇功?
古戍三秋雁,
高臺萬木風。
從來天下士,
只在布衣中。

 

Lỗ Liên đài

Nhất tiếu vô Tần đế,
Phiêu nhiên hướng Hải Đông.

Thuỳ năng bài đại nạn,
Bất tiết kế kỳ công?
Cổ thú tam thu nhạn,
Cao đài vạn mộc phong.
Tòng lai thiên hạ sĩ,
Chỉ tại bố y trung.

 

Dịch nghĩa

Một cười không có vua Tần
Thản nhiên về Đông Hải ẩn cư
Ai có thể trừ được nạn lớn
Lại không màng kể đến kỳ công?
Luỹ thú ở biên ải, nhạn cuối thu
Đài cao, gió muôn cây thổi
Xưa nay kẻ sĩ trong thiên hạ
Chỉ nằm trong hàng áo vải


Đài Lỗ Liên ở mé đông Liêu Thành xưa, cao bảy trượng, người đời sau dựng để kỷ niệm Lỗ Trọng Liên. Bài thơ ca ngợi tinh thần chống bạo Tần của Lỗ Trọng Liên và mượn để thể hiện ý chí chống Thanh mạnh mẽ của nhà thơ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Cường

Cười khẩy không Tần đế
Ung dung hướng biển Đông
Ai hay trừ đại nạn
Không thiết kế kỳ công?
Luỹ cổ ba thu nhạn
Đài cao rạn thuở hùng
Xưa nay thiên hạ sỹ
Áo vải chiếm phần đông


Nguồn: Chuyện về ẩn sỹ Trung Hoa, NXB Thanh Hoá, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Tần đế một cười bỏ
Ung dung về biển Đông
Ai từng loại đại nạn
Không chút màng kỳ công
Thú cổ nhạn thu đậu
Đài cao cây gió lồng
Xưa rày thiên hạ sĩ
Trong lớp mặc đay bông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời