魯仲連義不帝秦

大義垂千古,
興懷魯仲連。
志因輕世肄,
念不帝秦堅。
趙勝空籌策,
新垣屢避筳。
氣吞函谷外,
勢達祖龍前。
慷慨虹如吐,
光明日共懸。
此公能赴海,
勁節欲擎天。
虎視炎威著,
魚頭姓字傳。
豪談圍卒解,
去矣竟飄然。

 

Lỗ Trọng Liên nghĩa bất đế Tần

Đại nghĩa thuỳ thiên cổ,
Hứng hoài Lỗ Trọng Liên.
Chí nhân khinh thế tứ,
Niệm bất đế Tần kiên.
Triệu Thắng không trù sách,
Tân Viên lũ tỵ diên.
Khí thôn Hàm Cốc ngoại,
Thế đạt tổ long tiền.
Khảng khái hồng như thổ,
Quang minh nhật cộng huyền.
Thử công năng phó hải,
Kình tiết dục kình thiên.
Hổ thị viêm uy trước,
Ngư đầu tính tự truyền.
Hào đàm vi tốt giải,
Khứ hĩ cánh phiêu nhiên.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Nghìn xưa nên nghĩa lớn
Nhớ thay Lỗ Trọng Liên
Coi khinh phường ngang ngược
Không khuất phục cường quyền
Chê vụng về Triệu Thắng
Chán hèn nhát Tân Viên
Hàm Cốc thừa khí mạnh
Tổ Long vững thế mình
Rực rỡ lời khảng khái
Vầng dương sáng quang minh
Công tâm tràn biển rộng
Tiết tháo đỡ trời nghiêng
Mắt hổ lực uy vũ
Đầu ngư họ sẵn thuyền
Giải vây nhờ lý lẽ
Ra về thật thản nhiên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghĩa lớn nghìn thu rạng
Tên tuổi Lỗ Trọng Liên
Coi khinh kẻ quyền thế
Không phục triều đại Tần
Triệu Thắng mưu tính dở
Tân Viên bản lĩnh không
Khí mạnh nuốt Ham Cốc
Thế vững đời Tổ Long
Cầu vồng khẳng khái khạc
Toả sáng bừng đất trời
Công to sánh biển cả
Trụ lớn cứu nguy đời
Uy vũ trừng mắt hổ
Họ sẵn truyền đầu ngư
Cứng cõi, giải vây được
Cất bước điềm nhiên đi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghĩa lớn trùm thiên cổ,
Nhớ Trọng Liên họ Lỗ.
Coi khinh phường ngang ngược.
Không khuất phục Tần đồ,
Vụng về thay Triệu Thắng.
Hèn nhát quá Tân Viên,
Khí mạnh bao Hàm Cốc.
Vững thế trước Tổ Long,
Lời khảng khái rực rỡ.
Sáng quang minh vầng hồng,
Công tâm tràn biển rộng.
Tiết tháo nâng trời nghiêng,
Mắt hổ nhìn uy lực.
Đầu ngư họ sẵn thuyền,
Giải vây theo lý lẽ,
Đi về thật thản nhiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời