07/12/2021 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lỗ Trọng Liên nghĩa bất đế Tần
魯仲連義不帝秦

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/08/2014 11:04

 

Nguyên tác

大義垂千古,
興懷魯仲連。
志因輕世肄,
念不帝秦堅。
趙勝空籌策,
新垣屢避筳。
氣吞函谷外,
勢達祖龍前。
慷慨虹如吐,
光明日共懸。
此公能赴海,
勁節欲擎天。
虎視炎威著,
魚頭姓字傳。
豪談圍卒解,
去矣竟飄然。

Phiên âm

Đại nghĩa thuỳ thiên cổ,
Hứng hoài Lỗ Trọng Liên.
Chí nhân khinh thế tứ,
Niệm bất đế Tần kiên.
Triệu Thắng không trù sách,
Tân Viên lũ tỵ diên.
Khí thôn Hàm Cốc ngoại,
Thế đạt tổ long tiền.
Khảng khái hồng như thổ,
Quang minh nhật cộng huyền.
Thử công năng phó hải,
Kình tiết dục kình thiên.
Hổ thị viêm uy trước,
Ngư đầu tính tự truyền.
Hào đàm vi tốt giải,
Khứ hĩ cánh phiêu nhiên.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Nghìn xưa nên nghĩa lớn
Nhớ thay Lỗ Trọng Liên
Coi khinh phường ngang ngược
Không khuất phục cường quyền
Chê vụng về Triệu Thắng
Chán hèn nhát Tân Viên
Hàm Cốc thừa khí mạnh
Tổ Long vững thế mình
Rực rỡ lời khảng khái
Vầng dương sáng quang minh
Công tâm tràn biển rộng
Tiết tháo đỡ trời nghiêng
Mắt hổ lực uy vũ
Đầu ngư họ sẵn thuyền
Giải vây nhờ lý lẽ
Ra về thật thản nhiên
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Lỗ Trọng Liên nghĩa bất đế Tần