Đêm thu sương nặng tàn du liễu
Trên ngựa chinh phu sớm lạnh rồi
Biên nữ đừng ca bài vào ải
Trăng sáng quê xưa trong mộng thôi

tửu tận tình do tại