31/01/2023 11:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn Âm tác
山陰作

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 23:08

 

Nguyên tác

秋霜一夜凋榆柳,
馬上征夫最早寒。
邊女不須歌入塞,
故鄉明月夢中看。

Phiên âm

Thu sương nhất dạ điêu du liễu,
Mã thượng chinh phu tối tảo hàn.
Biên nữ bất tu ca nhập tái,
Cố hương minh nguyệt mộng trung khan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đêm thu sương nặng tàn du liễu
Trên ngựa chinh phu sớm lạnh rồi
Biên nữ đừng ca bài vào ải
Trăng sáng quê xưa trong mộng thôi
Sơn Âm nay là huyện Sơn Âm, Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây, xưa là chiến trường giữa Hán và Hung Nô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Sơn Âm tác