Trăng quê người một mảnh
Mùa thu càng đắng cay
Mỗi lần sau mưa gió
Đến chiếu kẻ chia tay

tửu tận tình do tại